Piyasa verileri ve Haberleri
Bütün fikirler, haberler, araştırmalar, fiyatlar veya bu web sayfasında bulunan diğer bilgiler, genel piyasa açıklamaları yönündedir ve yatırım tavsiyesi olarak ele alınmamalıdır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. herhangi bir kayıptan ya da zarardan; karları ve zararları içerecek ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde buradaki verilerin direkt ya da endirekt olarak kullanılmasından ötürü bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgilerin Doğruluğu
Bu web sayfasının içeriği herhangi zamanda ve bir ön bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilmeye açıktır ve sadece yatırımcıların özgürce işlem kararı vermesine yardımcı olmak amaçlı hazırlanmıştır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. web sayfası üzerindeki bilgilerin doğruluğu için gerekli özeni göstermektedir. Bununla birlikte, Firma bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez ve içerik nedeniyle ya da web sitesine erişiminizdeki imkânsızlıklardan dolayı oluşacak direkt veya endirekt kayıplardan ve zararlardan veya bu web sitesi aracılığıyla gönderilen herhangi bir bilginin ya da açıklamanın ulaştırılmasındaki gecikmelerden veya ulaştırılamamasından ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Dağıtım
Bu web sayfası, yerel yasalarca ve kurallarca yasaklanmış bilgilerin veya buralardaki şahısların kullanımı için hazırlanmamıştır. Hiçbir hizmet ya da yatırım imkânı, bu tür hizmetlerin ya da yatırımların yerel yasalarca ya da regülâsyonlarca yasaklanmış olduğu ülkelerdeki şahıslar için sunulmamaktadır. Bu sebeple sunulan hizmetlerin ve yatırım olanaklarının yerel regülâsyonlara, uygulamalara ve yasalara uygunluğunun kontrol edilmesinden siteyi ziyaret eden kişiler sorumludur.

Canlı Döviz Kurları

 • Birim Alış Satış
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - USD ($)
  USD ($)
  7,4760 TL 7,6330 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - EUR (€)
  EUR (€)
  8,8190 TL 8,9950 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - GBP (£)
  GBP (£)
  9,5000 TL 9,7700 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CHF
  CHF
  8,1650 TL 8,2500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - AUD
  AUD
  5,3500 TL 5,4500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SEK
  SEK
  0,8210 TL 0,8550 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CAD
  CAD
  5,5500 TL 5,6950 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - DKK
  DKK
  1,1550 TL 1,1900 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - JPY (¥)
  JPY (¥)
  0,0680 TL 0,0700 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - NOK
  NOK
  0,8020 TL 0,8300 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SAR
  SAR
  1,9250 TL 1,9850 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - RUB (₽)
  RUB (₽)
  0,0900 TL 0,0995 TL
www.tolunaylar.com.tr@Copyright 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
3XCode