نرخ ارز زنده

 • واحد خرید فروش
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - USD ($)
  USD ($)
  7,3010 TL 7,4270 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - EUR (€)
  EUR (€)
  8,7880 TL 8,9440 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - GBP
  GBP (£)
  9,8900 TL 10,2880 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - CHF
  CHF
  7,7550 TL 8,0500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - AUD
  AUD
  5,5100 TL 5,7680 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - SEK
  SEK
  0,8400 TL 0,8700 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - CAD
  CAD
  5,6110 TL 5,8240 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - DKK
  DKK
  1,1500 TL 1,1900 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - JPY
  JPY (¥)
  0,0660 TL 0,0690 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - NOK
  NOK
  0,8280 TL 0,8580 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - SAR
  SAR
  1,8750 TL 1,9650 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - RUB
  RUB (₽)
  0,0900 TL 0,0970 TL
www.tolunaylar.com.tr@کپی رایت 2019 همه حقوق محفوظ است.
3XCode