Piyasa verileri ve Haberleri
Bütün fikirler, haberler, araştırmalar, fiyatlar veya bu web sayfasında bulunan diğer bilgiler, genel piyasa açıklamaları yönündedir ve yatırım tavsiyesi olarak ele alınmamalıdır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. herhangi bir kayıptan ya da zarardan; karları ve zararları içerecek ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde buradaki verilerin direkt ya da endirekt olarak kullanılmasından ötürü bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgilerin Doğruluğu
Bu web sayfasının içeriği herhangi zamanda ve bir ön bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilmeye açıktır ve sadece yatırımcıların özgürce işlem kararı vermesine yardımcı olmak amaçlı hazırlanmıştır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. web sayfası üzerindeki bilgilerin doğruluğu için gerekli özeni göstermektedir. Bununla birlikte, Firma bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez ve içerik nedeniyle ya da web sitesine erişiminizdeki imkânsızlıklardan dolayı oluşacak direkt veya endirekt kayıplardan ve zararlardan veya bu web sitesi aracılığıyla gönderilen herhangi bir bilginin ya da açıklamanın ulaştırılmasındaki gecikmelerden veya ulaştırılamamasından ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Dağıtım
Bu web sayfası, yerel yasalarca ve kurallarca yasaklanmış bilgilerin veya buralardaki şahısların kullanımı için hazırlanmamıştır. Hiçbir hizmet ya da yatırım imkânı, bu tür hizmetlerin ya da yatırımların yerel yasalarca ya da regülâsyonlarca yasaklanmış olduğu ülkelerdeki şahıslar için sunulmamaktadır. Bu sebeple sunulan hizmetlerin ve yatırım olanaklarının yerel regülâsyonlara, uygulamalara ve yasalara uygunluğunun kontrol edilmesinden siteyi ziyaret eden kişiler sorumludur.

Canlı Döviz Kurları

 • Birim Alış Satış
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - USD ($)
  USD ($)
  9,2030 TL 9,3550 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - EUR (€)
  EUR (€)
  10,7190 TL 10,8930 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - GBP
  GBP (£)
  12,4370 TL 12,9000 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CHF
  CHF
  9,7900 TL 9,9990 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - AUD
  AUD
  6,7290 TL 6,7880 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SEK
  SEK
  1,0390 TL 1,0790 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CAD
  CAD
  7,2560 TL 7,3990 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - DKK
  DKK
  1,4060 TL 1,4400 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - JPY
  JPY (¥)
  0,0780 TL 0,0799 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - NOK
  NOK
  1,0700 TL 1,0880 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SAR
  SAR
  2,3500 TL 2,4070 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - RUB
  RUB (₽)
  0,1200 TL 0,1250 TL
[email protected] 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
3XCode