Piyasa verileri ve Haberleri
Bütün fikirler, haberler, araştırmalar, fiyatlar veya bu web sayfasında bulunan diğer bilgiler, genel piyasa açıklamaları yönündedir ve yatırım tavsiyesi olarak ele alınmamalıdır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. herhangi bir kayıptan ya da zarardan; karları ve zararları içerecek ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde buradaki verilerin direkt ya da endirekt olarak kullanılmasından ötürü bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgilerin Doğruluğu
Bu web sayfasının içeriği herhangi zamanda ve bir ön bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın değiştirilmeye açıktır ve sadece yatırımcıların özgürce işlem kararı vermesine yardımcı olmak amaçlı hazırlanmıştır. Tolunaylar Döviz Yetkili Müessese A.Ş. web sayfası üzerindeki bilgilerin doğruluğu için gerekli özeni göstermektedir. Bununla birlikte, Firma bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez ve içerik nedeniyle ya da web sitesine erişiminizdeki imkânsızlıklardan dolayı oluşacak direkt veya endirekt kayıplardan ve zararlardan veya bu web sitesi aracılığıyla gönderilen herhangi bir bilginin ya da açıklamanın ulaştırılmasındaki gecikmelerden veya ulaştırılamamasından ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Dağıtım
Bu web sayfası, yerel yasalarca ve kurallarca yasaklanmış bilgilerin veya buralardaki şahısların kullanımı için hazırlanmamıştır. Hiçbir hizmet ya da yatırım imkânı, bu tür hizmetlerin ya da yatırımların yerel yasalarca ya da regülâsyonlarca yasaklanmış olduğu ülkelerdeki şahıslar için sunulmamaktadır. Bu sebeple sunulan hizmetlerin ve yatırım olanaklarının yerel regülâsyonlara, uygulamalara ve yasalara uygunluğunun kontrol edilmesinden siteyi ziyaret eden kişiler sorumludur.

Canlı Döviz Kurları

 • Birim Alış Satış
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - USD ($)
  USD ($)
  8,1750 TL 8,3100 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - EUR (€)
  EUR (€)
  9,8450 TL 10,0300 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - GBP
  GBP (£)
  11,0000 TL 11,5500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CHF
  CHF
  8,7000 TL 9,0500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - AUD
  AUD
  6,2000 TL 6,4550 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SEK
  SEK
  0,9500 TL 0,9850 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - CAD
  CAD
  6,3500 TL 6,7000 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - DKK
  DKK
  1,3000 TL 1,3400 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - JPY
  JPY (¥)
  0,0730 TL 0,0770 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - NOK
  NOK
  0,9500 TL 0,9950 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - SAR
  SAR
  2,1300 TL 2,2100 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - A Grubu Yetkili Müessese - RUB
  RUB (₽)
  0,1020 TL 0,1090 TL
www.tolunaylar.com.tr@Copyright 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
3XCode